Voorstelling en visie van Baby Planet

Voor Baby Planet is opvang meer dan “kinderen opvangen”. Voor ons is het belangrijk deel te nemen aan het opvoedingsproces en de kindjes te begeleiden in heel wat belangrijke ontwikkelingsfases in zijn/haar eerste levensjaren. De ontwikkeling en het algemeen welzijn in de opvang staat voorop. Wij streven ernaar rekening te houden met het individuele kunnen van het kind. Door stimulatie, zorg en aandacht zorgen wij voor de optimale ontplooiing van ieder kind, elk op zijn eigen tempo. Flexibiliteit, individuele zorg, spontaniteit, deskundigheid, ervaring, dit alles in een gestructureerde vorm met voldoende bewegingsvrijheid en veiligheid. Dit zijn onze uitgangspunten. Ieder kind wordt individueel opgevolgd zodat de pedagogische behoefte daarop kan worden afgestemd. Er wordt ook belang gehecht aan affectie, sociale, psychomotorische, cognitieve ontwikkeling.

Baby Planet heeft gekozen voor een verticale groepsindeling met aandacht voor een evenwicht tussen de verschillende leeftijden van de kindjes.  Door het groepsgebeuren leren de kinderen met elkaar om te gaan. De jongste kinderen spelen nog veel alleen en zijn op zichzelf gericht. Vanaf 18 maanden  begint dit langzaam te veranderen.  Door het kijken naar andere kinderen,  probeert het kind/de peuter zaken van anderen op te vangen en dit zelf uit te proberen. Dit alles gebeurt in een huiselijke en veilige sfeer.

Baby Planet biedt structuur aan door het bepalen van duidelijke grenzen en regels en door deze op een consequente manier op te volgen. Omdat kinderen van muziek en dansen houden, is de muzikale interactie één van de manieren die Baby Planet hanteert om de regels op een leuke manier aan te leren. Een steeds wederkerende en dus herkenbare dagindeling draagt ook bij aan deze gestructureerde omgeving.

In elke vestiging vinden de kinderen veilig en leerrijk spelmateriaal, afgestemd op leeftijd en interesse. Begeleiders bieden kwaliteitsvolle activiteiten aan op maat van de kinderen, maar er is ook ruimte voor vrij spel zodat kinderen op eigen tempo op ontdekking kunnen gaan.

Baby Planet hecht belang aan een open communicatie met de ouders en vindt ouderparticipatie niet weg te denken. Via de digitale weg krijgt iedere ouder een dagelijks en verslagje van het kindje in de opvang. In de vestiging zijn er de warme onthaal- en afhaalmomenten met mogelijkheid tot interactie met de begeleiders of andere ouders en vindt men info over de de dag (menu en activiteiten). Indien een ouder dit wenst kan er een bezoekje plaatsvinden aan de opvang om het kindje ter plekke bezig te zien. Verder zorgen ook de oudercontacten, de jaarlijkse enquête, de minder formele feestjes en andere bijeenkomsten voor extra kansen tot uitwisseling tussen de opvang en de ouders. Baby Planet tracht op deze manier een optimale communicatie na te streven, waar plaats is voor positieve ervaringen, maar ook voor eventuele klachten of opmerkingen die met zorg en respect zullen worden behandeld.

Baby Planet hecht grote waarde aan een goede hygiëne in de opvang en bij de persoonlijke verzorging van de kinderen en realiseert dit door regelmatig vervangen van de luiers, steeds de nodige verzorgingsproducten te gebruiken zoals luierzalf, neusspoelingen, bodylotions enz. Kleertjes of body’s die vuil zijn geworden worden onmiddelijk vervangen.
Kinderen leren zelf hoe ze hun mondje en handen moeten schoonmaken na het eten. Ook na het toilet worden de handjes gewassen.

Baby Planet streeft voortdurend naar een dienstverlening van hoge kwaliteit en hanteert hiervoor het zelfevaluatie-instrument Z-KWAPOI. Daarnaast volgt iedere begeleider jaarlijks een EHBO-cursus en minstens 8u vorming en bijscholing die relevant is voor de groepsopvang. Baby Planet geniet eveneens van pedagogische ondersteuning.

Op maandelijkse teamvergaderingen worden er specifieke puntjes besproken die op de agenda staan, alsook klachten of opmerkingen van de ouders.

img-c